Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

fot. Jarek Ciuruś

Uniwersytet Wrocławski ma opinię renomowanej uczelni z ciekawymi propozycjami studiów. A gdy jeszcze dodać, że olbrzymia część z nich szybko znajduje dobrą pracę w solidnych firmach, to będzie jasne, dlaczego młodzi ludzie z całej Polski tak chętnie wybierają Wrocław na miejsce do studiowania.

W rankingach szkół wyższych Uniwersytet Wrocławski co roku jest w czołówce zestawienia. Wysoko cenione są m.in. dokonania naukowców, warunki studiowania, umiędzynarodowienie uczelni.

O pozycji uczelni równie dobrze świadczy zainteresowanie jej ofertą wśród maturzystów. Renoma UWr przyciąga uwagę młodych ludzi z całej Polski (i zza granicy – dzisiaj indeksy uniwersytetu mają przedstawiciele ponad stu narodowości).

Na wielu kierunkach liczba chętnych kilku-, kilkunastokrotnie przewyższa liczbę miejsc. Tak jest w przypadku m.in. psychologii, prawa, komunikacji społecznej, dziennikarstwa, pedagogiki. Wiele osób decyduje się na studia na Wydziale Filologicznym. Informatyka studencka ma opinię jednej z dwóch-trzech najlepszych w Polsce, jej studenci regularnie przywożą nagrody z krajowych i międzynarodowych zawodów dla programistów. Dużym zainteresowaniem cieszy się chemia i toksykologia sądowa.

Biblioteka Uniwersytecka, fot. Tomasz Walków

W sumie na dziesięciu wydziałach jest prowadzonych 70 kierunków studiów, a w ich ramach 230 specjalności. Do tego aż 30 programów realizowanych jest w języku angielskim. To najbogatsza i najbardziej różnorodna oferta studiów na uczelniach w południowo-zachodniej Polsce.

Uczelnia w liczbach

 • 10 wydziałów

  Około 230 specjalności i specjalizacji do wyboru w trakcie studiów. W ofercie 30 programów w języku angielskim

 • 70 kierunków

  Wybierz uczelnię
 • 26 tys.

  studentek i studentów kształci się na UWr

 • 1000

  umów partnerskich i 20 bilateralnych z uczelniami z blisko 40 krajów

 • 170

  kół naukowych i organizacji studenckich

Laboratoria, stypendia, świat na wyciągnięcie ręki

Studenci Uniwersytetu Wrocławskiego mają doskonałe warunki do nauki. W blisko dwustu obiektach w kilku kampusach – w tym budynkach zabytkowych (ale regularnie remontowanych) – są sale wykładowe, laboratoria, sale ćwiczeniowe i pracownie naukowe.

Doskonale wyposażone pracownie w nowoczesnym gmachu mają studenci biotechnologii. Do świeżo wyremontowanego gmachu dawnego klasztoru przenieśli się studenci komunikacji społecznej i dziennikarstwa. Odnowione są budynki filologii i historii.

Dla studentów spoza Wrocławia uniwersytet ma miejsca w akademikach. Młodzi ludzie mogą korzystać ze wsparcia instytucji uczelnianych, np. w Biurze Karier znajdą pomoc w poszukiwaniu dorywczej pracy, stażu lub praktyk. Uniwersytet ma rozbudowany system stypendialny, to formy nagrody za wyniki w nauce, ale też rodzaj wsparcia dla osób w trudnej sytuacji materialnej.

Do wyboru są takie programy wymiany jak m.in. DAAD, GFPS, CEEPUS. MOST oraz stypendia rządowe i stypendia wyszehradzkie. To propozycje dla tych, co chcą w część studiów spędzić na uczelni za granicą lub odbyć staż naukowy w dowolnej instytucji poza granicami kraju.

Uniwersytet Wrocławski – jako jedyny w kraju – należą do ogólnoświatowej sieci wymiany ISEP, w której uczestniczy 250 akademickich szkół wyższych z całego świata, w tym 132 uczelnie amerykańskie. Dzięki temu studenci UWr mogą wyjechać do USA na roczne stypendium. 

Aula Leopoldyńska. fot. wroclaw.pl

Aula Leopoldyńska to najbardziej reprezentacyjna część gmachu Uniwersytetu Wrocławskiego. Perła świeckiej architektury epoki baroku jest jedną z najważniejszych atrakcji Wrocławia. To unikatowy zabytek świecki późnego baroku, najwspanialszy we Wrocławiu.

Od wielu lat prowadzi intensywną współpracę z szeregiem uczelni partnerskich w ramach ogólnouczelnianych umów partnerskich czy bilateralnych, które stwarzają studentom i doktorantom możliwość wyjazdów stypendialnych, również na uczelnie poza granicami Europy.

Uniwersytet jest w gronie uczelni, których studenci najchętniej wyjeżdżają za granicę w ramach programu Erasmus+.

Korzyści z wyboru uczelni:

Geolodzy w Indonezji, konstruktorzy na Marsie

Studenci mają do wyboru 170 kół naukowych. To grupy pasjonatów, którym wiedza podawana podczas wykładów nie wystarcza, oraz ci, którzy wykorzystują ją w praktyce.

Studenci prawa mierzą się z wyzwaniami stawianymi przez petentów Uniwersyteckiej Poradni Prawnej. Studenci geologii co roku kilka tygodni spędzają na wędrówkach po egzotycznych miejscach, byli już w Albanii, w Indonezji i na Islandii. Na uczelni działają historyczne grupy rekonstrukcyjne, zespół tańca dawnego. O młodych konstruktorach z koła naukowego Continuum przy Instytucie Informatyki było głośno po prezentacji ich łazika marsjańskiego.

Siedziba Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr, fot. jk

Każdej wiosny na Uniwersytecie Wrocławskim rusza Giełda Kół Naukowych i Organizacji Studenckich. To doskonała okazja, by zobaczyć fascynujące eksperymenty i prezentacje, porozmawiać z młodymi naukowcami, poznać specyfikę ich codziennej pracy – i dowiedzieć się, jakie studia warto wybrać.

Zaczęło się od Akademii Leopoldyńskiej

Współczesny Uniwersytet Wrocławski korzysta z dorobku historycznych instytucji.

Sięgającą 1702 r. historię Uniwersytetu najlepiej widać w gmachu głównym przy pl. Uniwersyteckim, a szczególnie w Auli Leopoldyńskiej. To perła świeckiej architektury epoki baroku jest jedną z najważniejszych atrakcji Wrocławia. Wzniesiona w latach 1728-1732 wraz z kompleksem budynków uniwersyteckich, otrzymała nazwę na cześć cesarza Leopolda I, fundatora Uniwersytetu.

W 1811 r. w wyniku połączenia katolickiej Leopoldiny z Wrocławia i protestanckiej Viadriny z Frankfurtu nad Odrą powstał państwowy uniwersytet. Sto lat później uczelnia otrzymuje nazwę Śląskiego Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma we Wrocławiu.

9 maja 1945 r. do płonącego i tonącego w gruzach Wrocławia przybywa Grupa Naukowo-Kulturalna kierowana przez prof. Stanisława Kulczyńskiego, której jednym z zadań jest utworzenie polskich uczelni w murach poniemieckich szkół wyższych. Były rektor lwowskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza został pierwszym rektorem Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu.

Dziś Uniwersytet Wrocławski łączy w sobie dziedzictwo historii Śląska oraz spuściznę kultury czeskiej, austriackiej, pruskiej i polskiej, kontynuuje też tradycje polskich uczelni we Lwowie i Wilnie.

Poznaj nas bliżej

Bohaterowie tej uczelni