Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Od geodezji i geoinformatyki, przez architekturę krajobrazu i ogrodnictwo, po biotechnologię, dietetykę i weterynarię – Uniwersytet Przyrodniczy przygotowuje wysokiej klasy specjalistów z szeroko pojętej nauki o życiu.

Wrocławski Uniwersytet Przyrodniczy ma renomę jednej z najlepszych uczelni specjalistycznych w Polsce. Na pięciu wydziałach: Biologii i Hodowli Zwierząt, Biotechnologii i Nauk o Żywności, Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Medycyny Weterynaryjnej oraz Przyrodniczo-Technologicznym prowadzone są studia na 28 kierunkach.

Uczelnia zajmuje wysoką pozycję w zestawieniach polskich szkół wyższych, a w 2017 r. Uniwersytet Przyrodniczy znalazł się w międzynarodowym Rankingu Szanghajskim – wśród najlepszych uczelni świata w dziedzinie Food Science & Technology (201-300).

Pośród kierunków oferowanych przez uczelnię najwięcej chętnych jest zwykle na weterynarię. Ogromnie popularne są studia związane z gastronomią, np. żywienie człowieka i dietetyka, technologia żywności i żywienie człowieka, technologia i organizacja gastronomii. Wśród pięciu kierunków z największą liczbą kandydatów są także geodezja i kartografia oraz zootechnika.

fot. Uniwersytet Przyrodniczy

Część kierunków prowadzonych jest w języku angielskim. Uczelnia rozwija także współpracę z jednym z chińskich uniwersytetów: szkoły prowadzą wspólnie studia z zakresu kształtowania krajobrazu (to dwuletnie studia magisterskie), a część zajęć odbywa się w Chinach.

Uczelnia w liczbach

 • 5 wydziałów

  30 katedr, 11 instytutów, 11 zamiejscowych zakładów doświadczalnych i stacji badawczo-dydaktycznych

 • 28 kierunków

  wybierz uczelnię
 • 9 tys.

  stacjonarnych, niestacjonarnych i 360 obcokrajowców

 • 46

  studenckich kół naukowych, 10 klubów, organizacji i grup twórczych

 • 55

  umów z uczelniami zagranicznymi

Nowoczesna weterynaria, doceniane nauki o żywności

Wrocławska weterynaria ma pozycję jednej z najlepszych w Polsce. To wynik zarówno jakości prowadzonych tu projektów badawczych, jak i dokonań wrocławskich specjalistów, m.in. chirurgów, kardiologów, gastrologów zwierzęcych, fachowców od rozmnażania się zwierząt.

W klinikach weterynaryjnych w kampusie przy pl. Grunwaldzkim znajdują się doskonale wyposażone pracownie diagnostyczne i zabiegowe, laboratoria, sale wykładowe i sale ćwiczeń. W 2015 r. kampus został wzbogacony o najnowocześniejsze centrum badawcze i dydaktyczne – Geo-Info-Hydro. Doskonałe warunki do nauki i rozwoju mają studenci Wydziału Nauk o Żywności, którzy pracują przede wszystkim w kampusie na Biskupinie.

Uczelnia dysponuje też ośrodkami pozamiejscowymi, w których prowadzone są badania, a studenci odbywają praktyki i szkolenia, tak jak np. w Stacji Badawczo-Dydaktycznej w Radomierzu, powstałej w 1993 r.

W roku 2014 trzy jednostki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, wchodzące w skład Wrocławskiego Centrum Biotechnologii: Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej oraz Wydział Nauk o Żywności, uzyskały status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW). Dzięki dodatkowemu wsparciu finansowemu, m.in. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w instytucjach należących do KNOW prowadzone są badania, m.in. z zakresu biotechnologii, technologii, żywienia, biologii.

Ovocura, realizowany na Uniwersytecie Przyrodniczym, ze wsparciem uczonych z Uniwersytetu Medycznego, był największym projektem badawczo-naukowym prowadzonym we Wrocławiu – wartym 25 mln zł. Dotyczył on nowej generacji jaj i tworzenia z nich biopreparatów, które mogłyby być wykorzystane do profilaktyki i terapii chorób cywilizacyjnych.

fot. Uniwersytet Przyrodniczy

Uniwersytet Przyrodniczy to także idealne miejsce do rozwijania pasji i zainteresowań w kołach naukowych, klubach, organizacjach, grupach twórczych, a także sekcjach sportowych.

Na Uniwersytecie Przyrodniczym prowadzonych jest wiele nowatorskich przedsięwzięć. Naukowcy pracują m.in. nad odtworzeniem populacji rysia i zająca szaraka. Realizowane są tu także badania i projekty z zakresu m.in. chirurgii weterynaryjnej, kardiologii, hodowli roślin, architektury krajobrazu, hydrologii, a także prowadzone w partnerstwie z zagranicznymi instytucjami projekty, dotyczące geodezji i geoinżynierii.

Korzyści z wyboru uczelni:

Dookoła świata z Jedliniokiem

Oczywiście, także szukają okazji do rozwoju naukowego, kulturalnego. Przy uczelni działa chór akademicki, a zespół tańca Jedliniok ma rangę ambasadora Uniwersytetu Przyrodniczego – od wielu lat studenci jeżdżą z nim po świecie, prezentując tradycyjne tańce ludowe. Praca w kołach naukowych to w wielu przypadkach wstęp do kariery naukowej, okazja do znalezienia interesującej pracy, bo wyjątkowe zaangażowanie, spotkania, udział w międzywydziałowych i międzyuczelnianych przedsięwzięciach zawsze procentuje.

fot. Uniwersytet Przyrodniczy

Studenci uczelni po zajęciach angażują się w działania kilkudziesięciu kół naukowych, zespołów, organizacji uczelnianych. Młodzi ludzie biorą udział w akcjach społecznych, pracują jako wolontariusze albo wspierają mieszkańców domów opieki i domów pomocy społecznej, organizują zbiórki krwi.

Poznaj nas bliżej

Bohaterowie tej uczelni