Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Światowej klasy neurochirurdzy, chirurdzy, transplantolodzy, genetycy, neonatolodzy, stomatolodzy – studenci wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego mogą się uczyć u najwybitniejszych specjalistów.

O sukcesie zespołu neurochirurgów z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego donosiły media na całym świecie. Grupa specjalistów pod kierunkiem dr. hab. Pawła Tabakowa i prof. Włodzimierza Jarmundowicza przeszczepiła pacjentowi z przerwanym rdzeniem kręgowym komórki glejowe, pochodzące z jego opuszki węchowej. Dzięki rekonstrukcji rdzenia sparaliżowany mężczyzna zaczął chodzić, wróciło mu czucie w nogach.

Równie głośno jest o dokonaniach dr. Adama Domanasiewicza. Znakomity chirurg i transplantolog ma na koncie przeprowadzone z powodzeniem przeszczepy rąk, rekonstrukcje kończyn. Większość z nich to zabiegi pionierskie w skali świata.

fot. Uniwersytet Medyczny

Nadzwyczajnych osiągnięć wybitnych lekarzy różnych specjalności związanych z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu jest cały katalog. To współcześni kontynuatorzy wysokiej klasy uniwersyteckiej medycyny, którą wyznaczają dokonania profesorów Hirszfelda, Brossa, Mikulicza-Radeckiego. Zarówno postaci historyczne, jak i naukowcy dzisiaj pracujący w klinikach uniwersyteckich to środowisko wyjątkowo inspirujące dla młodych adeptów medycyny.

Uczelnia w liczbach

 • 5 wydziałów

  uczelnia kształci ponad 6500 studentów w ramach szerokiej oferty edukacyjnej pięciu wydziałów

 • 12 kierunków

  wybierz uczelnię
 • 6,5 tys.

  studentek i studentów kształci się na UM

 • 190

  kół naukowych i 9 organizacji studenckich

 • 95

  umów z uczelniami zagranicznymi

Od chirurga po dyrektora przychodni

Dzisiaj uczelnia ma pięć wydziałów: Lekarski, Lekarski Kształcenia Podyplomowego, Lekarsko-Stomatologiczny i Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej oraz Nauk o Zdrowiu, na których prowadzi studia na dziesięciu kierunkach w języku polskim i na dwóch kierunkach w języku angielskim.

Oprócz głównych kierunków: lekarskiego, stomatologicznego, pielęgniarskiego, farmaceutycznego, Uniwersytet przygotowuje do zawodu także ratowników medycznych, farmakologów, rehabilitantów, specjalistów w zakresie zarządzania placówkami zdrowia.

Stary Kampus i nowoczesne Centrum Symulacji Medycznej

Część zajęć odbywa się w budynkach Starego Kampusu, w którym ponad stuletnie budynki mieszczą szpitale kliniczne i katedry oraz pracownice uczelniane.

W tej części Uniwersytetu Medycznego powstają także nowe, doskonale wyposażone obiekty, służące studentom. To Centrum Naukowej Informacji Medycznej, które pełni funkcję biblioteki środowiskowej. Centrum jest także miejscem wielu wydarzeń, spotkań, konferencji, szkoleń i warsztatów.

fot. Uniwersytet Medyczny

W budynku dawnej kotłowni szpitalnej powstało ultranowoczesne Centrum Symulacji Medycznej. To pracownie, laboratoria, sale ćwiczeń, wyposażone w najnowocześniejsze symulatory. Tutaj studenci wydziałów lekarskich doskonalą umiejętności techniczne, ćwiczą procedury obowiązujące podczas zabiegów, poznają kolejne ich etapy.

Zaletą CSM jest możliwość pracy w interdyscyplinarnych zespołach – przyszli lekarze, pielęgniarki czy położne muszą zmierzyć się nie tylko z samym wyzwaniem medycznym, ale też nauczyć współpracować. Sprowadzone do Centrum Symulacji Medycznej symulatory wiernie oddają realia porodu, zawału czy znieczulenia ogólnego.

Korzyści z wyboru uczelni:

Borowska: centrum kliniczne

Podczas kolejnych etapów kształcenia studenci specjalności lekarskich muszą mieć kontakt z pacjentami. Kandydaci na lekarzy, pielęgniarki, położne i ratowników medycznych praktyczne umiejętności opanowują w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym. To największy szpital na Dolnym Śląsku, z dziesiątkami pracowni, laboratoriów, sal zabiegowych i operacyjnych.

fot. Uniwersytet Medyczny

Studenci kierunku lekarsko-dentystycznego korzystają z profesjonalnie wyposażonych gabinetów Akademickiej Polikliniki Stomatologicznej przy ul. Krakowskiej. Natomiast studenci farmacji i analityki medycznej mają też do dyspozycji wiele nowoczesnych laboratoriów w nowym gmachu Wydziału Farmaceutycznego.

 

Poznaj nas bliżej

Bohaterowie tej uczelni