Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Specjaliści z dyplomem Uniwersytetu Ekonomicznego od razu po studiach otrzymują dobrze płatne propozycje pracy. Pracodawcy doceniają ich wiedzę oraz umiejętności praktyczne zdobyte podczas studiów.

Wrocławski Uniwersytet Ekonomiczny to jedna z najwyżej cenionych w Polsce specjalistycznych szkół wyższych. Przygotowuje kadry menedżerskie, specjalistów dla sektora bankowego i finansowego, dużych przedsiębiorstw, międzynarodowych korporacji.

Uczelnia ma cztery wydziały: Nauk Ekonomicznych, Inżynieryjno-Ekonomiczny, Zarządzania, Informatyki i Finansów oraz Ekonomii, Zarządzania i Turystyki z siedzibą w Jeleniej Górze. W zestawieniach akademickich szkół wyższych wrocławska uczelnia znajduje się zwykle w czołówce. Wysoko cenione są warunki studiowania oraz duży procent absolwentów, którzy szybko znajdują zatrudnienie w zawodzie.

Biblioteka Uniwersytetu Ekonomicznego, fot. Uniwersytet Ekonomiczny

Absolwenci zajmują się zaawansowanymi technologiami informatycznymi, zarządzaniem projektami i programami, odpowiadają za projektowanie i nadzór nad rozwojem przedsiębiorstw. To fachowcy w zakresie księgowości, marketingu, doradztwa personalnego, inżynierii, administracji oraz mediów i komunikacji. Duża część z nich prowadzi własne firmy.

Uczelnia w liczbach

 • 4 wydziały

  w ramach wydziałów działa 47 katedr zrzeszonych w 9 instytutach oraz 22 katedry niezrzeszone

 • 10 kierunków

  Wybierz uczelnię
 • 12 tys.

  studentek i studentów kształci się na UE

 • 67

  55 kół naukowych i 12 organizacji studenckich

 • 120

  umów z uczelniami zagranicznymi

Wysoko jak Sky Tower

O jakości studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym jeszcze bardziej świadczą sukcesy jego absolwentów. Dyplom UE ma Leszek Czarnecki, jeden z najbogatszych Polaków, założyciel potężnego imperium bankowego. Widoczną skalą jego osiągnięć jest Sky Tower, najwyższy w Polsce budynek mieszkalny.

To z przedsięwzięcia trójki studentów UE narodziła się firma Work Service, jedno z największych w Polsce firm pośrednictwa pracy. Ale we Wrocławiu i w całej Polsce jest mnóstwo mniejszych i większych firm i przedsiębiorstw, za których powstanie i rozwój odpowiadają ludzie po studiach ekonomicznych w stolicy Dolnego Śląska.

Wiedza plus praktyka

W ofercie UE jest dziesięć kierunków studiów i blisko sto specjalności. Program studiów to optymalne połączenie wiedzy akademickiej oraz praktycznych umiejętności.

O jakości studiów świadczą liczne certyfikaty polskich i międzynarodowych instytucji, oceniających poziom kształcenia i jego efekty. Dwa kierunki otrzymały od Polskiej Komisji Akredytacyjnej ocenę wyróżniającą – to finanse i rachunkowość oraz zarządzanie. Pozostałe kierunki mają noty: bardzo dobry. Wybrane kierunki otrzymały również akredytacje prestiżowych instytucji branżowych – ACCA, CFA, EPAS, CIMA i CEEMAN.

Część zajęć i specjalizacji prowadzonych jest w języku angielskim, co otwiera absolwentom szerokie możliwości kariery międzynarodowej w finansach.

 

fot. Uniwersytet Ekonomiczny

Istotną częścią kształcenia są działania praktyczne. Inicjatywy i programy Uczelnianego Biura Karier oraz organizowane przez uczelnię akademickie targi pracy to doskonała okazja na znalezienie stażu, praktyki, a nawet stałej pracy, która nie będzie kolidowała z nauką.

Uczelnia regularnie inicjuje nowe projekty sprzyjające rozwojowi studentów. Jednym z takich przedsięwzięć jest Uniwersytecki Inkubator Przedsiębiorczości. To forma wsparcia studenckiej przedsiębiorczości studenckiej, m.in. startupów. Studenci mogą korzystać z nowoczesnych technologii IT, doradztwa zewnętrznych instytucji finansowych oraz profesjonalnej obsługi pracowników uczelni.

Korzyści z wyboru uczelni:

Wyścigi ekonomistów

Na uczelni aktywnie działa kilkadziesiąt kół naukowych, których projekty dotyczą zarówno działań w skali mikro, jak i takich o zasięgu międzynarodowym. Wrocławianie startują np. w najbardziej prestiżowym konkursie dla studentów kierunków finansów w świecie, czyli CFA Research Challenge. Co roku wielu studentów wyjeżdża na staże i praktyki zagraniczne oraz bierze udział w międzynarodowych projektach naukowych. Setka młodych ludzi z indeksami UE korzysta z programu wymiany studenckiej Erasmus+.

Dużym powodzeniem cieszy się też Studencka Wirtualna Firma Konsultingowa funkcjonująca na wydziale w Jeleniej Górze. Inne organizacje studenckie (AIESEC, NZS, ZSP, Wiggor) także realizują działania związane z aktywnym, uczelnianym, międzyuczelnianym i międzynarodowym życiem studenckim.

fot. Uniwersytet Ekonomiczny

Sztandarowym przykładem jest aktywność Klubu Podróżników BIT i jego Auto Stop Race, w którym około tysiąca osób co roku wyrusza autostopem w wybrane miejsce w Europie.
Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego korzystają ze stypendiów i wielu programów, których celem jest wsparcie w nauce i poprawienie kompetencji zawodowych.

Poznaj nas bliżej

Bohaterowie tej uczelni