Wybierz studia

Wrocławskie uczelnie

Pokolenie W to wspólny projekt miasta Wrocławia i wszystkich działających tu jedenastu państwowych szkół wyższych. Jego celem jest zachęcenie młodych ludzi do podejmowania studiów, a następnie pracy we Wrocławiu.