Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

Studia na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu to nie tylko propozycja dla duchownych i świeckich katechetów, ale także oferta dla dziennikarzy, animatorów stowarzyszeń, organizacji społecznych i samorządowych oraz pedagogów i opiekunów.

Naczelną misją Papieskiego Wydziału Teologicznego, który kontynuuje działalność Wydziału Teologii Katolickiej UWr, jest rozwój oraz propagowanie szeroko rozumianej kultury humanistycznej, z uwzględnieniem historycznego i współczesnego wkładu chrześcijańskiej myśli teologicznej, filozoficznej oraz pedagogicznej.

Wydział Teologiczny oferuje studentom kształcenie na trzech kierunkach: teologia, filozofia i pedagogika.

fot. Papieski Wydział Teologiczny

Zarówno studenci, jak i absolwenci Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu jednomyślnie twierdzą, że uczelnia ma bardzo wiele atutów. Wspaniała i domowa atmosfera, życzliwi i pomocni ludzie, a także znakomita kadra profesorska – to wszystko przekłada się na głębsze zrozumienie świadectwa wiary. Na klimat studiowania wpływ na otoczenie uczelni – Ostrów Tumski to najstarsza część Wrocławia. 

Uczelnia w liczbach

 • 1 wydział

  jednowydziałową katolicką uczelnią, która oferuje m.in. studia teologii, filozofii i pedagogiki, a także studia podyplomowe

 • 3 kierunki kształcenia

  Zobacz więcej
 • 600

  studentek i studentów kształci się na PWT

 • 5

  umów z uczelniami zagranicznymi

 • 5

  w tym 3 organizacje studenckie i 2 koła naukowe

Wiele wyzwań i możliwości

PWT stawia przed studentami wiele wyzwań w postaci pogłębiania i rozumienia wiary, ale pomysłowością kół naukowych oraz prężnie działającego samorządu studenckiego, często potrafi także zaskoczyć swoich studentów, zapewniając im wiele rozrywki.

Od 1971 r. Wydział Teologiczny przygotowuje pod koniec sierpnia Wrocławskie Dni Duszpasterskie, natomiast w listopadzie Koło Teologiczne Studentów organizuje Ogólnopolskie Forum Młodych (od 1985 r.). Cykliczne sympozja uzupełniają konferencje i sesje naukowe, podkreślające ważne dla Kościoła i regionu wydarzenia. Uczelnia współorganizuje także imprezy kulturalne, propagujące teologię.

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu sprawuje również opiekę nad Chórem Archidiecezji Wrocławskiej – Pueri Cantores Wratislavienses oraz prowadzi własne wydawnictwo.

Pracodawcy coraz częściej przekonują się, że studenci i absolwenci PWT to osoby uczciwe, lojalne i otwarte na wyzwania. Dodatkowo pomocą w znalezieniu pracy służy uczelniane Akademickie Biuro Karier.

fot. Papieski Wydział Teologiczny

Początek kształcenia teologicznego we Wrocławiu sięga roku 1565, kiedy to powstało, jako jedno z pierwszych w Kościele, Semi­narium Duchowne. Miało ono, zgodnie ze wskazaniami soboru try­denckiego, przygotować kandydatów do kapłaństwa pod względem ascetycznym, duszpasterskim, ale także intelektualnym.

Dalsze kształcenie umożliwia także bogata oferta studiów podyplomowych oraz studia doktoranckie. Wśród nich są Podyplomowe Studia Katechezy Przedszkolnej oraz Studium Języków Biblijnych i Nowożytnych.

Korzyści z wyboru uczelni:

Kontynuacja działalności uniwersyteckiej teologii

Początkowo wydziały teologii katolickiej oraz filozofii działały na Uniwersytecie Wrocławskim. Sytuacja zmieniła się jednak po drugiej wojnie światowej, kiedy to akademicka teologia, nie mogąc pozostać w strukturze odrodzonego Uniwersytetu, znalazła swoje schronienie najpierw w murach Wyższego Seminarium Duchownego, a potem na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu.

fot. Papieski Wydział Teologiczny

Dzięki zabiegom abp. Bolesława Kominka i bp. Pawła Latuska 28 lutego 1964 r. watykańska Kongregacja do spraw Seminariów i Uniwersytetów uznała studia filozoficzno-teologiczne, prowadzone w Seminarium Duchownym, za podstawę do utworzenia we Wrocławiu Akademickiego Studium Teologii, przyznając mu prawo nadawania stopni akademickich bakalaureatu i licencjatu.

28 lutego 1968 r. Stolica Apostolska uznała Akademickie Studium Teologii przy Seminarium Duchownym za prawną kontynuację przedwojennego Wydziału Teologii Katolickiej Uniwersytetu Wrocławskiego, a 2 czerwca 1974 r. Ojciec św. Paweł VI oficjalnie przyznał Wydziałowi Teologicznemu miano Papieskiego. Wydział zyskał także prawo nadawania doktoratu z teologii.

Od 2001 r. uczelnia należy do Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i posiada certyfikat potwierdzający jakość kształcenia akademickiego.

Poznaj nas bliżej

Bohaterowie tej uczelni