Adam Flamma, Jakub Krogulec

Założyciele i prowadzący Wydziałowe Laboratorium Gier Wideo na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego

Na Uniwersytecie Wrocławskim stworzyliśmy Laboratorium Gier Wideo, projekt, który ma na celu badanie wirtualnej rozrywki oraz promowanie wiedzy o tworzeniu gier. W ramach naszych działań organizujemy spotkania z przedstawicielami przemysłu gier komputerowych, organizujemy warsztaty i prowadzimy działalność publicystyczną, skupiającą się na archiwizowaniu rozwoju polskiej branży gier komputerowych.

Nasze zainteresowania obejmują wielowarstwowość procesu tworzenia gier komputerowych. Począwszy od najniższej warstwy – związanej z programowaniem, pracami artystycznymi, szeroko pojętym projektowaniem – a skończywszy na promowaniu produktu końcowego oraz interakcji na linii twórcy – konsumenci.

Uczestnicy organizowanych przez nas spotkań to badacze oraz studenci, którzy poszukują zarówno wiedzy, jak i praktycznych doświadczeń związanych z projektowaniem oraz tworzeniem gier.

Sami również gramy i uważamy, że gry są jednym z najważniejszych mediów dzisiejszych czasów.

Nasza działalność wynika bezpośrednio z chęci przezwyciężenia pewnej hermetyczności, jaka często towarzyszy badaniom humanistycznym. Podobnie jak nasi koledzy i koleżanki, zaczynaliśmy od artykułów naukowych, ale szybko zauważyliśmy, że jedyną szansą na faktyczny odbiór prowadzonych przez nas badań jest ich popularyzacja za pośrednictwem otwartych spotkań. Podczas comiesięcznych wykładów, które prowadzimy już dwa lata, gościliśmy scenarzystów, projektantów oraz badaczy. Razem z nimi dyskutowaliśmy na otwartym forum wraz z rosnącą grupą uczestników. 

Wrocław jest bardzo dużym ośrodkiem branży gier komputerowych, poza dużymi developerami, takimi jak Techland, w naszym mieście znajdziemy także takie firmy, jak Ten Square Games czy Picadilla Games. Warto również wspomnieć, że społeczność twórców gier jest tu niezwykle aktywna, co objawia się chociażby w działalności Koła TK Games na PWr czy licznych aktywnościach podejmowanych przez lokalnych twórców, jak warsztaty, spotkania, kursy itd. 

Jeśli chodzi o nas, to swoją działalność staramy się także wynosić poza mury uczelni. W popularyzacji pomaga nam serwis Polskie Gry Wideo, który aktywnie współtworzymy z innymi doktorantami naszej uczelni, oraz nieustanne wyjazdy na imprezy branżowe. 

Sami również gramy i uważamy, że gry są jednym z najważniejszych mediów dzisiejszych czasów. Ich rozwój stale wpływa i zmienia sposób, w jaki się bawimy, odbieramy rzeczywistość, doświadczamy historii i poznajemy kulturę.